Není to, v čem žijeme, už fašismus?

79

Britské listy.cz1. září 2011
Začnu od problému, který je prý neřešitelný, a postupně radikalizuje celou společnost. Romská otázka přerůstá naší době přes hlavu. Ještě nedávno, před dvaceti a pár lety, to vypadalo jinak. Slušně a perspektivně. Jak je to možné? Dnes půjdeme na Romy s vidlemi. Lidé, neblázněte! Romové ani cikáni nejsou naši nepřátelé. Nepřítel je někdo jiný. Ten, kdo brání, aby se cokoliv v této společnosti dalo vyřešit.

Před pár dny demonstrovali knihkupci proti zvyšování daní. Úplně pominuli, že se zdražuje i chleba. Lidé, neblázněte! Demonstrovat za levné knihy nemá smysl. Váš protivník je jinde.

Bojujeme s kůrovcem. Polovina lidí je proti kácení, polovina pro. Nekuřáci bojují proti kuřákům. Nájemníci proti majitelům, majitelé proti nájemníkům. A tak dále. Atmosféra je plná nenávisti, všichni bojují proti všem.

Tento úvod jsem si mohl odpustit, kdyby nebylo jasné, že se někdo snaží odvrátit pozornost občanů od hlavního nebezpečí, kterým je systém, v němž žijeme. Je to společný jmenovatel všech konfliktů. Pravicová vláda, která se tu od posledních voleb roztahuje, a o jejíž legitimnosti lze dnes už s úspěchem pochybovat, se zmocnila parlamentu a s jeho pomocí rozkládá stát, připravuje občany o právo na zdraví, bere jim práci a jistoty všeho druhu.

Ještě donedávna bych uklidňoval diskusi, nabádal k analyzování tohoto stadia kapitalismu a pokusil se nalézt východiska. Dnes už ne, protože hranice byly překročeny. Možná se to ukázalo právě v tom, že nás tento systém žene s vidlemi proti cikánům. A nejen to. Jednoho proti druhému. Myslím, že si to už nenecháme líbit.

Po druhé světové válce bylo v Německu těžké přesně označit viníky a určit míru jejich viny. Nikdo si na to netroufal. Pak přišel Karl Jaspers se svým souborem kritérií a jeho Otázka viny je dodnes platná. U nás se problémem, co je fašismus, zabýval Ferdinand Peroutka a musím říct, že se mi při čtení jeho článků z Dneška z roku 1946 orosilo čelo. „Dnešek“ je totiž dnešek. Posuďte sami.

„Důkladně víme, co je fašismus.“ (Varuje před žvaněním, které zakrývá holou pravdu.)

A vyjmenovává poznávací rysy: „Zanícená, zjitřená vůle k moci.“ (Naši vládnoucí politikové se nenechají za žádnou cenu odstavit od koryt. I kdyby jejich viny a přestupky proti společnosti i zákonu byly nad slunce jasnější.)

„Tak vytrvalé vtloukání předepsané ideje do hlavy, až z ní nezbude nic, než stranická spolehlivost.“ (Denně jsme svědky masírování mozků řečmi stranických bosů o pseudoreformách, které neumějí ani vysvětlit.)

„Boj proti korupci nejdřív a obohacení vůdců potom.“ (V tom jsou naši vůdci a jejich mafiánské opory o kus vpředu, protože korupce a obohacování jdou u nich ruku v ruce.)…

Celá zpráva na Britských listech.cz

 

Předchozí článekMaďarské církve se kvůli kontroverznímu zákonu obrací na Ústavní soud
Další článekBenedikt XVI. přirovnal Pannu Marii k arše úmluvy