Největší démonická taneční show – Qlimax

96

Krátký sestřih z jedné z největších tanečních show světa. Desetitisíce mladých lidí, ohromující světelné efekty a silný hlas: „Jsem tu, abych vybral démony a vyloučil anděly“.
To je QLIMAX.

„Jsem tu, abych vybral démony a vyloučil anděly“ křičí z monstrózního pódia DJ na téměř 30.000 mladých lidí. V průběhu show zaznívá tajemný hlas a říká: „Pokaždé, když jste sami, když spíte, on je vždy tam! On vás řídí.“ V části celé show je dán prostor pánu temnot.

Shlédnutí videa pouze na vlastní nebezpečí!!! Jedná se v podstatě o démonický obřad, satanistickou indoktrinaci!!!


Poznámka:

Mnoho rodičů upírá svým dětem biblické hodnoty a zdravou křesťanskou výchovu v domění, že je tak „chrání““. Ty samé děti však přijedou např. na  Qlimax. A protože netuší nic o Bohu, netuší nic o ďáblu, který k nim promlouvá, který jim říká, že jsou jeho otroci a že jejich duše již patří jemu. Naopak! Jsou nadšení tím, co vidí a slyší. A jak vidno, ďáblovi je úplně jedno, jestli v jeho existenci věří, nebo ne!

Bůh je láska a klepe na srdce každého člověka jemně a čeká, jestli otevře své srdce, jedná fér a na principu lásky. Ďábel neklepe a nečeká. Vtrhne do života jako nezvaný host, často se svými lacinými cetkami a replikami. Pán Ježíš ho označil za lháře a vraha od počátku.

Jediná naše šance před ďáblem je Pán Ježíš Kristus, který nám nechal zapsat do Bible řadu informací a rad, abychom znali taktiku nepřítele a věděli, jak se před ním bránit.

  • Efezským 6:11  – 18
    Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
    Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
    Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Předchozí článekObama podepsal zákon umožňující zadržování občanů bez obvinění
Další článekGigantický zkamenělý otisk ve tvaru lidské nohy