Něco je špatně, Země prodělala 39 zemětřesení za dva dny, tvrdí vědec

83

Novinky.cz – 17. 4. 2012
Za posledních 48 hodin zaznamenaly seismografy po celé zeměkouli 39 zemětřesení. Navíc v poměrně krátké době se objevila silná zemětřesení, což není podle rumunského seismologa Gheorghe Marmureana právě obvyklé.

„Nepochybně je něco vážně špatně. Bylo to příliš mnoho zemětřesení,“ prohlásil Marmureanu citovaný servery zaměřenými na geologii. Rumunský vědec komentoval značnou aktivitu v zemské kůře.

Jím zmiňovaná série začala silným zemětřesením 11. dubna v Indonésii, kde otřesy dosáhly 8,6 a 8,2 stupně podle Richterovy škály. [celá zpráva]

Během hodin následovala tři slabší zemětřesení v Mexiku a následně v Kalifornském zálivu. Poměrně silné otřesy pokračovaly i v dalších dnech. [celá zpráva]

Čerstvě se přidalo další slabší zemětřesení v Chile, které dosáhlo 6,5 stupně [celá zpráva] a zemětřesení u Papuy (7,0 stupňů).

„Ta zemětřesení jsou překvapivá a nelze je jednoduše vysvětlit s pomocí současných vědeckých poznatků. Například zemětřesení v Indonésii: podle statistiky, by se mělo objevit v této části Asie jedno silné zemětřesení přibližně každých 500 let. Avšak od roku 2004 tu již byla tři silná zemětřesení s magnitudem přes 8, a to není normální,“ tvrdí Marmureanu.

Zpráva na Novinky.cz nebo Croatiantimes.com

Poznámka:
Nejen ve světle této zprávy zní velmi vážně následující texty z Bible:

 • Matouš 24:7 
  … bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
 • Izajáš 24:18-20
  Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy země. Země se rozlomí, země se rozkymácí, země se rozpadne. Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane.
 • Zjevení Janovo (B21) 6:14 – 17
  Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal.Tehdy říkali horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?“

PÁN PŘICHÁZÍ!
Jsme připraveni na příchod Krále králů a Pána pánů, Ježíše Krista???

 • Matouš 4:17
  …“Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“
Předchozí článekSkupina Megadeth zpívá o novém světovém řádu
Další článekStovky delfínů záhadně uhynuly v Peru