Nám známý vesmír

80

Zveme vás na výlet vesmírem. Začnete nad Himalájemi a cestu zakončíte na hranici lidstvem dosud zmapovaného vesmíru. Co je ale za touto hranicí? Vesmír je nekonečný. A co jeho tvůrce?

Video pochází z dílny Amerického muzea přírodní historie.

Máme úžasného Stvořitele, který v průběhu 6 dnů stvořil nám známý svět. Bůh absolutně převyšuje naše chápání. Přestože je planeta Země v celém poznaném vesmíru nepatrná, Pán Ježíš Kristus nás tak miluje, že z vlastní vůle přišel položit život, aby pro nás vydobyl možnost věčného života.

 • 1 Korintským 8:6
  my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.
 • Filipským 2:6 – 8
  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
 • Jan 3:16 
  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
 • Izajáš 55:9
  Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Předchozí článekJediné řešení krize: agresivní globální akce
Další článekSvitky z Kumrámu jsou on-line na internetu