Na co Ježíš Kristus čeká?

59

Kristovým toužebným přáním je, aby mu byl jeho lid podobný. Když se na jeho následovnících dokonale projeví Kristova povaha, tehdy přijde, aby je přijal jako své vlastnictví.
Předností každého křesťana je nejen radostně očekávat příchod Páně, ale také jej uspíšit. Kdyby všichni, kteří vyznávají jeho jméno, přinášeli ovoce k jeho chvále, jak rychle by to bylo na celém světě zaseto zrno evangelia. Poslední velká žeň by rychle dozrála a Kristus by přišel, aby sklidil svou drahocennou úrodu.  (COL 69, 1900)

Šířením evangelia ve světě můžeme urychlit návrat našeho Pána. Nemáme jen nečinně čekat až Boží den přijde. Je třeba přispívat k tomu, aby přišel co nejdříve. (2 PT 3,12), (TV 405), (DA 633, 1898)

Když se staneme jeho spolupracovníky, dá nám moc, aby byl učiněn konec této tragédii. (Ed 264, 1903)

Ukázky z knih Ellen Gould White.

Předchozí článekRecept Francie a Německa proti krizi? Jedna kolektivní „vláda“ eurozóny
Další článekChybí nám něco jako císař nebo papež