Mobilní telefony a riziko nádoru mozku

92

Publikováno 16.10.2012, aktualizováno 1. 6. 2016.
Mají mobilní telefony a vysílače vliv na naše zdraví? Posuďte sami. Pravděpodobně budete zaskočeni.

AC24.cz – 15. 10. 2012

Studie: Mobilní telefon po 10 letech používání zvyšuje riziko nádoru mozku o 290%

Jak dlouho používáte svůj mobilní telefon? Používání mobilního zařízení jakkoliv dlouho do určité míry škodí, ale nový výzkum vrhá světlo na to, jak významný vliv má dlouhé používání mobilu na mozek. V nově vydané studii provedené na Örebro Hospita ve Švédsku bylo zjištěno, že 10 leté užívání mobilního telefonu má za následek průměrné o 290% vyšší riziko rozvoje nádoru na mozku. Nádor se vyvíjel na té straně hlavy, u které byl mobil nejvíce používaný.  Je důležité si uvědomit, že užívání mobilních telefonů se významně zvýšilo před 10 lety, což znamená, že novější výsledky mohou ukázat i vyšší riziko. Statisticky bude mít  brzy průměrný člověk v Británii a dalších vyspělých zemích asi 2 mobily…

…Dalším klíčovým faktorem je to, že před 10 lety používalo mobil mnohem méně malých dětí – několik málo ho mělo jako „nouzové“ kontaktní zařízení. Nyní není neobvyklé vidět děti mladší 10 let psát nebo mluvit do mobilu během celého dne. Je dobře známo, že rozvíjející se děti jsou více ovlivněny zářením z mobilu, a při používání v raném věku se mohou vyvinout poruchy chování. Je také známo, že záření z mobilu ve skutečnosti mění mozek způsoby, kterým v současné době nerozumíme.

Jinými slovy je použití mobilů v globálním měřítku v podstatě masivní biologický experiment. Skutečné dlouhodobé důsledky budou s jistotou známy až k nim dojde. Při sledování výzkumu bude toto pravděpodobně vrchol ledovce ve vývoji nádorů na mozku a poškození.
Celá zpráva na AC24.cz.

ČT2 odvysílala zajímavý, leč znepokojivý pořad k tématu s názvem „Plný signál“.


Výskyt nádorů mozku a CNS v ČR

Nedá se přehlédnou, že se prudce zvyšuje počet nádorů mozku. Ukazuje to níže uvedený graf. (zdroj ZDE)

Jeden z posledních výzkumů, který hovoří o souvislosti mezi rakovinou mozku a zářením mobilních telefonů.

BREAKING: Massive government study concludes cell phone radiation causes brain cancer

Government study finds link between cell phones and cancer in rats

Poznámka

Elektromagnetickému záření se zcela nevyhneme. Můžeme jej však eliminovat. Například tím, jak často budeme telefonovat. Další cestou je bydlet v místě, které není elektromagnetickým zářením tolik zatíženo. Rozhodně je zdravější bydlet na vesnici než v městském domě s vysílači na střeše.

V této souvislosti se nedá nevzpomenout, že Bůh dal prostřednictvím proroka Ellen Gould White mnohé rady svému lidu pro dobu konce. Jedna z nich se týká života ve městech:

„Před námi jsou vážné těžkosti. Pro mnohé rodiny se odchod z města stane nezbytnou věcí. Životní prostředí ve městech je často smrtelně nebezpečné. Neustálé vystavení styku s nemocemi, zamoření zkaženým vzduchem, nečistá voda, nečisté jídlo, přeplněné, nezdravé a tmavé příbytky jsou některé z mnoha zel, se kterými je zde možno se setkat. Božím úmyslem nebylo, aby se lidé natísnili do měst a bydleli tam v činžácích a řadových domech. Na počátku umístil naše první rodiče do nádhery na pohled i poslech a přeje si, abychom se z těchto věcí radovali i dnes“.
Více v knize Život na venkově

Pokud pozorně čteme Bibli, zjistíte, že na úplné závěru dějin dopadne na lidstvo posledních sedm ran (Zjevení 16). A je zajímavé, že první rána, která dopadne na svět, jsou zhoubné vředy (rakovina?).

Z Bible je ale také patrné, že tyto rány jsou v podstatě důsledky našeho vlastního chování. A Bůh je tak láskyplný, že tyto následky našeho vlastního chování zatím drží (Zjevení 7.1). Zatím brání tomu, aby na zem dopadlo v plné síle to, co jsme zaseli. Proč? Protože nás všechny miluje, dává nám čas a chce, abychom se k Němu vrátili. Aby nikdo nezahynul. Abychom přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele a získali tak naději na věčný život.

Předchozí článekObama: Svět musí žít podle pravidel Ameriky!
Další článekVíce než 150 hybridů mezi zvířetem a člověkem již bylo zhotoveno