Lidstvo přestává věřit v Boha

68

Novinky.cz – 8. 8. 2012
Náboženská víra je celosvětové na ústupu, a to i například v tradičně katolickém Irsku. Naopak k největším ateistům patří vedle Čechů ještě Francouzi nebo Japonci. A pevně se víra drží především v Africe. Vyplývá to podle agentury Reuters z nejnovějšího průzkumu agentury WIN-Gallup International.

Irsko zaznamenalo téměř nejprudší pokles v celosvětovém měřítku u lidí, kteří se označují za hluboce věřící. K víře se na přelomu loňského a letošního roku hlásilo pouze 47 procent dotázaných, což je propad o 22 procentních bodů z 69 procent zaznamenaných v posledním podobném průzkumu v roce 2005.

V 57 zemích světa zahrnutých do průzkumu bylo aktivních věřících v průměru 59 procent, což je pokles o devět procentních bodů proti roku 2005. Za stejnou dobu vzrostl počet lidí, kteří jsou přesvědčenými ateisty, v celém světě ze čtyř na sedm procent. Největší nárůst počtu ateistů byl přitom zaznamenán ve Francii.
Celá zpráva ZDE

Poznámka:
Stvořitel miluje všechny své děti, ale ty ho stále více odmítají. Hromadně se odvrací. Jak se asi Bůh, milující Otec, cítí?

Historie se však opakuje – před potopou světa se dělo to samé. Bůh čekal, dával lidem šanci po mnoho let, ale pak se dveře do Archy musely zavřít. Jinak by Otec mohl přijít i o posledních osm svých dětí.

A právě díky Božím dětem je tento svět Bohem ještě chráněn:

Ellen Whiteová píše:
V lidské podobě se andělé často účastní shromáždění věřících. Navštěvují ovšem také shromáždění bezbožných lidí, jako kdysi navštívili Sodomu, a sledují jejich projevy, aby se ukázalo, zda překročili hranici Boží shovívavosti. Pán rád projevuje milosrdenství a kvůli těm několika lidem, kteří mu opravdu slouží, zadržuje pohromy a prodlužuje pokoj všech ostatních. Jak málo si lidé, již hřeší proti Bohu, uvědomují, že vděčí za svůj život malé skupině věrných, kterým se tak rádi vysmívají a které utlačují. GC 632

Čas, kdy budou pomyslné dveře do věčné Archy zavřeny, se blíží.
Jsme připraveni?

 

Předchozí článekPoslové velké zdravotní krize lidstva?
Další článekLidé budou trpět v biblickém v rozsahu