Křesťanští lídři plánují ekumenickou budoucnost v Indonésii

77

The Washington Post – 3. října 2011
Odhadem 275 křesťanských vedoucích se má sejít ve dnech 4. – 7.  října v Indonésii k plánování ekumenické budoucnosti.  Jeden z veteránů ekumenického hnutí mluví o „přelomovém setkání“.

Vedoucí představitelé rodícího se globálního křesťanského společenství se sejdou v Manado, Indonésie. Zástupci letničního hnutí, hlavního proudu protestantů, římských katolíků a ortodoxních křesťanů budou hodnotit nedávné změny v globálním křesťanství.

„Máme v plánu prozkoumat globální trendy, které mění křesťanství, poslechnout zprávy o vývoji a bojích církví v různých částech světa a diskutovat o tom, jak může být naše společenství posíleno pro potřeby společného svědectví,“ řekl Reverend Wesley Granberg-Michaelson, organizátor GCF a poradce pro ekumenické vztahy Reformované církve v USA.

Celá zpráva na The Washington Post, nebo stránky akce Globální křesťanské fórum

Poznámka:
Bůh si přeje jednotu svého lidu, která bude spočívat výhradně na Jeho slově – Bibli a nebude na úkor biblických pravd.

Mnoho lidí je sváděno falešným učením odpadlých křesťanských církví. Nevěrná církev, nevěstka, je ta, která je nevěrná Božím nařízením. Např. tím, že porušuje Boží neměnný zákon včetně 4. přikázání, které říká, že sedmým dnem je sobota, nebo praktikuje pohanská učení, jako uctívání kultu slunce, oslavu původně pohanských svátků apod.

Bůh označil tento stav jako duchovní Babylon a vyzývá svůj věrný lid, aby jej opustil, protože přichází zkáza Babylonu.

 • Zjevení Janovo 18:2 – 6
  Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
  neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“
  A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
  Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
  Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;
 • Zjevení Janovo 17:15 
  A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

Pán Ježíš říká:

 • Matouš 5:17 
  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

a také říká

 • Jan 14:15 
  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

A proto Bůh volá svůj lid z odpadlých křesťanských církví!

 • Zjevení Janovo 18:4
  Vyjdi, lide můj, z toho města.
  (Zj 18,4)
Předchozí článek13. říjen – Den, kdy tisíce lidí viděly zázrak – falešný
Další článekOBRAZEM: Bůh je výtečný designér, odhalují unikátní snímky z Brna