Křesťanské církve podepsaly výzvu ke svěcení neděle

106

20.01. Varšava (PAP) – Katolická církev a křesťanské církve sdružené v polské Ekumenické radě církví podepsaly v úterý ve Varšavě společnou výzvu ke svěcení neděle. Jde v ní o to, aby lidé mohli prožívat tento den v souladu se svým přesvědčením.
„Apelujeme na pracující, aby O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH  nevykonávali zbytečnou výdělečnou činnost, apelujeme na zaměstnavatele, aby respektovali svatost dne Páně, a (v tento den) nezaměstnávali pracovníky, pokud to není nezbytně nutné,“ – napsali autoři výzvy, v níž se obracejí na všechny, na nichž závisí „společenská forma svěcení oslavy neděle v Polsku“.

Také se obrátili s výzvou na poslance, aby poskytli takové právní řešení, které „respektuje právo pracujících na nedělní odpočinek i jeho svěcení.“ Vyzvali také vládu, aby učinila vše pro ochranu neděle, aby „člověk nebyl vnímán jako nástroj pro zisk a mohl neděli prožívat v souladu se svým přesvědčením.“
Autoři výzvy se rovněž obrátili na všechny křesťany v Polsku, aby znovu objevili hodnotu dne Páně jako „dne společného a rodinného svěcení v duchu víry.“ Současně zdůraznili, že jeho nezbytným projevem je „modlitební setkání u daru Božího Slova a Eucharistie prožívané v souladu s tradici své církve.“
Výzva také upozorňuje, že v každodenním životě neděle ztrácí svůj jedinečný charakter. „Stává se stejným dnem jako ty ostatní dny týdne. Nadměrná práce odnímá její posvátný charakter. Stále častěji jsou křesťané nuceni slevit z účasti na nedělních bohoslužbách. A přitom po vícedenní práci má člověk nejen právo na odpočinek, ale také – jako křesťan –  na svěcení dne Páně podle své víry“ – zdůraznili autoři výzvy.

Vedoucí představitelé křesťanských církví v Polsku také vyjádřili podporu všem společenským iniciativám, jejichž cílem je „zachovat sváteční rozměr neděle, obnovit ve společenském prostoru její slavnostní charakter a starost o soulad s duchem křesťanské formy nedělního odpočinku.“
Předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanislaw Gądecki po podepsání výzvy zdůraznil, že ona má obrovský společenský a náboženský význam. Jak je uvedl v rozhovoru s novináři, neoliberalismus dnes v Polsku tak uvolnil praxi zaměstnávání, že pracující mají jen malou možnost vyjádřit svůj názor. „Na začátku jsou peníze i otázka ekonomických zájmů, a člověk je zredukován na ekonomický nástroj,“ – dodal.

V důsledku toho – jak podtrhl arcibiskup Gądecki – obrovské množství lidí pracuje v neděli. „Supermarkety jsou otevřeny v neděli a na rozdíl od západní Evropy, práva zaměstnanců v Polsku jsou velmi špatně chráněna.“ – zhodnotil. „Musíme si uvědomit, že člověk tu není pro stát, ale stát tu je pro člověka“ – dodal.

Na otázku PAP (Polské tiskové agentury), jak vnímat podepsáni výzvy v čase Týdne modliteb za jednotu křesťanů, arcibiskup Gądecki poznamenal, že to je „velká událost“, protože se nesoustředí jen na modlitby – jež jsou podle jeho názoru nedocenitelné -, ale také dává „prostor určitým prospolečenským iniciativám, které přicházejí ze všech křesťanských církví.“
Předseda polské Ekumenické rady církví, pravoslavný arcibiskup Jeremiasz, požádal média, aby toto výzvu rozšířila. On také navrhl, aby byla přečtena ve všech křesťanských církvích.
Popisy pod výzvou připojili: předseda Polské biskupské konference Stanislaw Gądecki a sedm představitelů křesťanských církví, členů polské Ekumenické rady církví. (PAP)

Zdroj: Kościoły chrześcijańskie podpisały apel o świętowanie niedzieli

Tady je plná verze výzvy ekumenických církví ke svěcení neděle: ZDE

Fotografie:

Varšava, 20. 01. 2015. Slavnostní podpis výzvy, nejvyšších představitelů sedmi církví sdružených v polské Ekumenické radě církví a předsedy Polské biskupské konference Římsko-katolické církve, k respektování a svěcení neděle 20. 1. ve Varšavě.

Zleva na fotografii: Vrchní superintendent Metodistické církve evangelické v Polsku – kněz Andrzej Malicki, biskup Polskokatolické církve v Polsku – kněz biskup Victor Wysoczański, hlavní biskup Starokatolické církve Mariavitů v Polsku – kněz biskup Ludwik Jabłoński, Pravoslavný metropolita varšavský a celého Polska – metropolita Sawa, předseda polské Ekumenické rady  – arcibiskup Jeremiasz, předseda KEP – kněz arcibiskup Stanislaw Gądecki, biskup Evangelické církve augsburského vyznání v Polsku – kněz biskup Jerzy Samiec, biskup Reformované církve evangelické v Polsku – kněz biskup Marek Izdebski a předseda Rady církve baptistických křesťanů v Polsku – kněz Mateusz Wichary. (PAP / Rafal Guz)

 

Co je předpovězeno:

Spojené státy nebudou přisluhovat papežské moci samy. VLIV ŘÍMA V ZEMÍCH, KTERÉ KDYSI UZNÁVALY JEHO NADVLÁDU, JEŠTĚ ZDALEKA NEPOMINUL. Proroctví předpovídá obnovu moci Říma: „Viděl jsem, že jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ (Zj 13,3) Zasazení smrtelné rány ukazuje na úpadek papežství v roce 1798. Po této události, jak říká prorok, „se ta rána zhojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou.“ Apoštol Pavel výslovně uvádí, že „člověk nepravosti“ bude působit až do doby druhého příchodu Ježíše Krista (2 Te 2,3-8). Až do konce času bude pokračovat ve svém díle klamu. Jan o této moci říká: „Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života.“ (Zj 13,8) Jak VE STARÉM, tak v Novém světě BUDE PAPEŽSTVÍ POCTĚNO TÍM, ŽE LIDÉ BUDOU UCTÍVAT NEDĚLI, a budou tedy uznávat zařízení vycházející plně z autority církve.“(Ellen G. Whiteová, Velký spor věků – GC 578.579; r. 1888)

„Církve budou žádat o pomoc stát, aby jim pomohl. V tom úsilí se katolíci spojí s protestanty. Až hnutí, vynucující zachovávání neděle, zesílí, budou vydávány zákony proti lidem, kteří zachovávají Boží přikázání.“ (EGW, Velký spor věků – GC 607; r. 1888)

Zajímá Vás více informací? Objednejte si knihu Velký spor věků ZDARMA.

Předchozí článekVatikán má v současnosti diplomatické vztahy s 180 státy světa
Další článekV Británii zavírají křesťanskou školu. Z důvodu „diskriminačních postojů vůči jiným náboženstvím“