Konec světa v roce 2012? – aktualizováno

80

11. 8. 2012 (aktualizováno 20. 12. 2012)
Existují spolehlivá proroctví o tom, kdy bude konec světa? Bude to v roce 2012? A jak konec světa souvisí s tím, že lidstvo očekává něco nového: „zlatý věk“, „nový věk“, „tisíciletí pokoje“, či duchovní vůdce?

Je mnoho verzí konce světa a názorů na něj. Ale čeho se chytit. Jestli se chceme opravdu dostat na kloub věci, není možné věřit všemu, protože je bezpočet různých „jistých“ předpovědí a rádoby proroctví od vyšinutých šílenců až po seriózní vědce.

Je třeba najít skutečnou autoritu, spolehlivý a důvěryhodný zdroj informací. Něco, kde předchozí předpovědi neselhaly.

Existuje pouze jedna kniha na světě, která obsahuje stovky proroctví. Mnoho z nich se již vyplnilo, některá se naplňují a některá teprve na svůj čas čekají. Je to Bible.

Například ve Starém zákoně (první část Bible) je uvedeno 60 velkých a  cca 270 menších proroctví týkající se narození, života a smrti Ježíše Krista. Byla zapsána dávno před jeho narozením a VŠECHNA se vyplnila!!!

Pokud máte k této knize nějaké předsudky, zkuste je na chvíli odložit a s chladnou hlavou si přečtěte některé prorocké pasáže týkající se doby před koncem tohoto světa.

Jak by její pisatelé mohli před 2.000 a více lety vědět, co se bude dít v současnosti, pokud by Bible nebyla inspirována živým Bohem, který stojí nad časem?! Jestli Ježíš není Bohem, jak mohl např. vědět, že morálka se bude tak zhoršovat, že děti nebudou poslouchat své rodiče, že se rozšíří bezpráví na celém světě, že země bude zdevastována, že bude mnoho zemětřesení, že lidé budou ztrácet víru v živého Boha, a že to vše bude navíc gradovat?

Tato výjimečná kniha dává řadu informací o tom, co bude předcházet skutečnému konci světa.

Co je konec světa?
Bible hovoří o tom, že na tento svět přijde podruhé a tentokrát ve velké slávě samotný Stvořitel celého vesmíru – Pán Ježíš Kristus. Vrátí se pro svůj lid, pro který je tento konec začátkem nového světa bez bolesti a pláče. 
Boží slovo nás ale také varuje, abychom neurčovali konkrétní datum tohoto příchodu.

Protiakce nepřítele a jeho dlouhodobý plán
Satan se snaží lidstvo zmást i v této věci. Jednak se dá předpokládat, že zná Bibli nazpaměť. Také ví, že biblická proroctví jsou spolehlivá, proto může logicky vědět, kolik času mu zbývá.

Jako tvůrce všech falešných náboženských systémů stojí i za astrologií. Z tohoto důvodu nebude zřejmě náhodou, že v současném období lidstva dle mnoha náboženských i jiných skupin končí určitá éra a začíná jiná.

Všimněte si, že lidstvo momentálně očekává něco nového: „zlatý věk“, „nový věk“, „tisíciletí pokoje“, své duchovní vůdce. Je to patrné na mnoha úrovních. Dokonce britská královna zahájila letošní OH slovy – „zahajuji 30. olympijské hry nového věku“ (ČT cca 200. min.)

Mayský kalendář
Velká část lidí mylně interpretuje datum 21. 12. 2012 jako termín konce světa. Mayové ale ve svém kalendáři oznámili něco jiného. Konec jedné éry a začátek nové spojené s příchodem tajemného boha Bolon Yokte. To potvrzují i nedávný nález v Guatemale – tabulky hovořící o návratu „velkého krále“.

Zajímavý dokument odvysílala ČT2. I v něm se v souvislosti s prosincem 2012 upozorňuje na zmínky o příchodu nové éry plné převratných změn, období významného duchovního obrození, setkání s Vládci hvězd, věku Vodnáře…
http://youtu.be/79ANVpZeIZo

V souvislosti s dokumentem je zajímavé, že OSN v roce 2010 jmenovala velvyslankyni pro styk s mimozemskými civilizacemi. Že by k tomu byl nějaký důvod?

Nejen Mayové hovoří o nové éře. Podle New Age jsme ve věku Vodnáře (nositel vody/“pravdy“/“poznání“), který navíc tvoří  čtvrtý pilíř tohoto hnutí. Takzvaným „avatárem pro věk Vodnáře“ je Maitréja, falešný Mesiáš, který si přisvojuje řadu zázraků a deklaruje svůj brzký příchod na tento svět.

Maitréjův mluvčí pan Benjamine Creme říká: „Datum 21. prosince není pro změnu tak důležité, avšak k jistým velkým změnám již dochází. V prvé řadě, toto je období konce Kali Jugy, Doby temna a počátek Kalki, Doby světla a příchodu Kalki avatára, kterým je Maitréja.“

New Age je třeba chápat ve spojitosti s Novým světovým řádem (Novým věkem). Jedním z cílů New Age je jedna světová vláda a samozřejmě jeden světový vůdce. A dle některých zakladatelů New Age je bohem jejich systému právě Lucifer (satan, ďábel).

„Nikdo nevstoupí do Nového světového řádu, kdo nebude uctívat Lucifera. Nikdo nevstoupí do Nového věku, kdo nepodstoupí luciferské zasvěcení.“
David Spangler, ředitel Planetární iniciativy, vládní skupiny při OSN

Čínská kultura také nese určitou informaci. V pondělí 23. ledna 2012 začal čínský nový rok, který je podle východní astrologie zasvěcen Drakovi.

Je zřejmé, že různá falešná hnutí a náboženské směry jsou od svého počátku satanem připravovány na velké finále dějin.  Pro výjimečnou událost, kdy satan přijde na tuto zem jako anděl světla a bude se prohlašovat za Mesiáše, Ježíše Krista. Důvod je zřejmý – chce svést co nejvíce lidí.

Abychom nebyli svedeni, potřebujeme znát Bibli, především prorocké pasáže, které se týkají dnešní doby, zejména knihu Daniel a Zjevení.

Bible také samozřejmě odhaluje a popisuje příchod falešného Mesiáše:

  • 2 Tesalonickým 2:8 -10
    A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.
    Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

Ellen Whiteová o působení falešného Krista píše také velmi obsáhle. Viz např. článek Zázraky přicházejícího falešného Mesiáše?

Závěrem
Kdy bude konec tohoto světa, se neví, ale máme dostatek biblických textů, které nám ukazují, že žijeme těsně před vrcholem současných dějin.

Biblické proroctví říká, že před druhým příchodem Ježíše Krista ještě přijde falešný mesiáš. A to se ještě nestalo. Ať už se tento falešný Kristus objeví 21. 12. nebo jindy, víme, že nás Bible před touto událostí vážně upozorňuje!

Navzdory všemu, co ještě tento svět čeká před příchodem Ježíše Krista, si můžeme být jisti, že Ježíš Kristus je Král králů a Pán pánů a je svrchovaným vládcem nad dějinami.

ON drží pevně budoucnost světa ve svých rukách a o svých dětech ví.

Podobný článek na Znamení Času.
Více o New Age.

Předchozí článekPapež volá po ustanovení globální morální autority
Další článekJonášovo poselství pro současnost