Klimatické změny a prosazení volné neděle

113

Pravděpodobně již nikdo nepochybuje o tom, že jsme svědky velkých změn v chování klimatu. O tom není třeba mnoho psát. Mohli bychom si však všimnout věcí, které se dějí v souvislosti s těmito změnami. A pro některé bude možná překvapením, že klimatické změny jsou jedním z důvodů, které povedou k uzákonění a vymáhání uctívání neděle. Pojďme se podívat na několik faktů:

Volná neděle

Po celém světě vznikají různé aliance a unie, které mají za cíl prosadit volnou neděli. V naprosté většině spolupracují s odbory a původně protestantskými církvemi. Mezi ty nejvýznamnější patří v Evropě European Sunday Alliance – European Day for a Work Free, a v USA Lord’s Day Alliance.

V červnu 2015 papež František vydává encykliku, která řeší otázku klimatu a podílu lidstva na těchto změnách. Tuto encykliku podpořili lídři různých náboženství a prezident USA se o snaze papeže o záchranu životního prostředí vyjádřil jako o něčem, co hluboce obdivuje. Obama také věří, že USA musí být v otázce ochrany planety lídrem. Ne náhodou byla encyklika zveřejněna několik měsíců před pařížskou klimatickou konferencí OSN.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun „udělal z Františka jakéhosi ambasadora boje proti klimatickým změnám.“ OSN podle něj doufá, že právě papežova osobnost dodá na podzim 2015 v Paříži na úspěchu velké konferenci, která se tématu bude věnovat. Článek ZDE

Pan Ki-mum se nespletl, protože na klimatické konferenci OSN v Paříži papež František odvrátil neúspěch konference. Nikaragua totiž vznesla námitku k usnesení konference ve chvíli, kdy měl být návrh dohody schválen předsednictvem summitu. František měl údajně osobně promluvit s představiteli silně katolické Nikaraguy, aby dohodu zachránil. Zdroj

Jednou z možností, jak ulevit přírodě a lidem, je jeden den v týdnu jednoduše přibrzdit, omezit práci a ulevit tak lidem i životnímu prostředí. Který den to tak asi bude? V článku na Guardian už v roce 2009 s názvem Klidná neděle: jednoduché řešení globálního oteplování zazněla myšlenka: „využití neděle jako dne volna a obnovy může být dobré pro osobní zdraví a stejně i zdraví naší planety“ Zdroj

K tomu je dobré dodat, že papež logicky neděli propaguje ve stejném duchu a navíc ji vyzdvihuje jako dar Boží. Např. článek ZDE

Pokud se zeptáte lidí ve svém okolí, co si myslí o tom, že by byl světově jeden den vyhrazen pro odpočinek, aby mohly být rodiny pohromadě, lidé si mohli odpočinout od práce, a příroda si mohla odpočinout, málokdo s touto dobrou myšlenkou nebude souhlasit. Zeptejte se ještě, který den by to měl být… Na 99% uslyšíte odpověď, že neděle.

Lidé tedy zjišťují, že jeden den volna je prospěšný. Aby ne, vždyť je to Boží dokonalý dar. Nejsmutnější na tom všem ale je, že drtivá většina neví, nebo ignoruje, že Bůh stvořil a ustanovil za den pro odpočinek sobotu. Ne neděli!

V tomto kontextu je zajímavé níže zveřejněné video.

Co bude dál?

Proroctví říká, že přijde vynucování svěcení neděle. A je zcela patrné, že téma klimatických změn bude jedním z velkých katalyzátorů tohoto procesu.

Bůh dal před více jak 100 lety sdělení svému proroku právě pro nás. Zde je část:

…Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista… …Církev dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě napodobí Kristův příchod… …Nakonec původce zla lidem namluví, že všechno zlo způsobují ti, kdo slouží Bohu. Právě lidé, kteří vyvolávají nelibost nebe, obviní za všechno své neštěstí ty, jejichž poslušnost Božích přikázání je pro ně trvalou výčitkou. Budou tvrdit, že nesvěcením neděle lidé urážejí Boha a že tento hřích přivolává pohromy, které neustanou, dokud nebude přísně vyžadováno zachovávání neděle. VSV, ONLINE

Satan působí také prostřednictvím přírodních živlů, aby sklidil žeň nepřipravených duší. Studuje tajemství přírodních dějů a nasazuje všechnu svou moc, aby živly ovládl, pokud mu to Bůh dovolí. Když mu bylo dovoleno, aby udeřil na Joba, Job okamžitě přišel o stáda, služebnictvo, domy, děti; stíhalo ho jedno neštěstí za druhým. Bůh chrání svá stvoření před mocí zhoubce. Křesťanský svět však pohrdá Božím zákonem a Pán učiní přesně to, co prohlásil, že učiní; odejme ze země svá požehnání, přestane chránit ty, kdo se bouří proti jeho řádu a kdo učí a nutí druhé, aby činili totéž. Satan vládne nad všemi, které Bůh přestal chránit. Některé z takových lidí zahrne přízní, bude jim všemožně pomáhat, aby tím prosadil své záměry. Na jiné zase sesílá utrpení a přitom je klame, aby uvěřili, že to na ně seslal Bůh.

Satan se lidem představuje jako velký lékař, který umí vyléčit všechny jejich nemoci, přitom však nemoci a neštěstí přináší, až se celá velká města mění v trosky a poušť. Působí i dnes. V neštěstích a pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích, povodních, záplavách, zemětřeseních, na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Ničí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Znečišťuje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak umírají. Tyto katastrofy budou stále častější a rozsáhlejší. Rány přijdou na lidi i zvířata. „Kvíliti bude a padne země. … Zemdlejí vysocí národové zemští, proto že i ta země poškvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.“ (Iz 24,4.5) VSV, ONLINE

Je tedy zřejmé, že téma klimatických změn bude aktuální až do druhého příchodu Ježíše Krista.

Dobrou zprávou je, že Bůh nás volá. Bůh touží, abychom světili den, který ON určil – sobotu. Abychom se přiklonili k Jeho slovu. Abychom se rozhodli komu budeme sloužit.

1Kr 18,21  Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.

 

Předchozí článekBBC: Papež František – nejpopulárnější světový lídr
Další článekZnepokojivý výzkum: Losos chycený u Seatlu obsahoval antidepresiva, antibiotika, kokain a další