Katolická evangelizace USA – učiňme neděli středem svého života

59

Katolická církev si v rámci svých evangelizačních aktivit v USA vytýčila několik priorit. Jednou z nich je výzva k ukotvení neděle.

Biskup Thomas J. Olmsted píše:
Neděle hrála vždy klíčovou roli v identitě a poslání křesťanů, včetně jejich životů jako občanů ve společnosti. Pokud nedělní mše stojí ve středu jejich života, vše ostatní najde smysl a účel, ostatní věci najdou správné pořadí. Pokud neděle není středem, pokud se víra stává vlažnou, je nemožné být věrný Kristu jak v osobním životě, tak ve veřejné činnosti.

Naneštěstí pokud neděle ztratí svůj základní smysl a stává se pouze součástí „víkendu“, může se stát, že lidé zůstanou uzamčeni v prostoru tak omezeném, že nemohou nadále vidět „nebesa“.  Bůh nás stvořil, abychom viděli nebesa a ne pouze k omezenému vnímání času. Aby se tak stalo, neděle je k tomu cestou.

Pouze Stvořitel času nás může naučit správnému pochopení času. Udělá to, pokud budeme natolik moudří a svěříme s bezmeznou důvěrou naše dny,  zejména neděli, do jeho rukou.

Více na The Catholic Sun

Poznámka:
Není pravdou, že neděle hrála vždy klíčovou roli v křesťanství. Dokonce samotný zdroj života, Stvořitel času, Pán Ježíš Kristus držel SOBOTU. Vždyť ji osobně dal lidstvu. Jeho učedníci včetně apoštolů drželi SOBOTU. O příkazu k zachovávání neděle v Bibli není ani čárka. Naopak Pán Ježíš hovoří o tom, že pokud ho lidé milují, budou zachovávat Jeho přikázání – tedy i čtvrté (Jan 14,15).

To, co se děje v USA, je navíc naplňování proroctví v přímém přenosu. USA byly do nedávna zemí s většinou hlásící se k protestantským církvím.

Situace se ale mění a v USA poprvé v historii netvoří většinu protestanté.
Viz: V USA poprvé netvoří většinu obyvatelstva protestanti

Tato skutečnost samozřejmě souvisí s uzákoněním neděle:
„Až se Amerika, země náboženské svobody, spojí s papežstvím a bude lidi nutit ke svěcení nepravé soboty bez ohledu na svědomí, zařídí se lidé všech zemí světa podle jejího příkladu.“
Po vzoru USA se zařídí i ostatní národy. Tato země sice povede, ale stejná krize přijde na náš lid i v jiných státech světa.“

„Až protestantismus podá přes propast ruku Římu, až si jako stát podáme ruce se spiritismem, vznikne trojí spojení. Až naše země (jsou míněny USA, poznámka překladatele) zavrhne veškeré zásady konstituce protestantské a republikánské vlády a umožní šíření papežské falše a klamu, poznáme, že nastala doba satanova zázračného působení a doba konce.“

„Vynucování svěcení neděle ve Spojených státech bude znamenat uctívání šelmy a jejího obrazu.“ To už bude znamenat pád Babylona. Božím protikladem klanění se šelmě a jejímu obrazu je odraz Božího obrazu v duši a v životě. Doba zkoušky se rychle blíží. Musíme se připravit již dnes.

„Až lidé nahradí Boží zákon, zákony lidskými a budou přednostně uznávat projev autority člověka – neděli místo Biblické soboty, bude to znamenat poslední jednání dramatu.“

„Lidu Spojených států se dostalo velké přednosti. Ale až omezí náboženskou svobodu, vzdá se protestantismu a dostane tvář papežství, dovrší se míra jeho viny a odpadnutí národa bude zaznamenáno v nebeských knihách. Důsledkem toho odpadnutí bude záhuba národa.“

Předchozí článekOtrávení Pacifiku
Další článekKřesťanská zpěvačka Natalie Grant odešla z Grammy po ‘satanistickém’ vystoupení