Kam nepozveme Boha, tam se vnutí ďábel

79

Na tomto světě jsou pouze dvě strany, které můžeme následovat při cestě na věčnost. Buď Bůh, který nám nabízí věčný život, nebo ďábel, který nám nabízí věčnou smrt.

Bůh nelže a jedná čestně. Ďábel je lhář od počátku, proto od něj nikdy neuslyšíte, že své ovečky vede do záhuby. A každý z nás má až mrazivou svobodu si vybrat svého pastýře.

Malý příklad, který je nám velmi blízký. Společnost, ve které žijeme, hrdě tvrdí, že je ateistická. Paradoxně ale téměř každý Čech něčemu nadpřirozenému věří (kartářky, horoskopy, numerologie, astrologie, posmrtný život…). Každopádně jsme v podstatě nejateističtějčí zemí v Evropě, zemí odmítající Boha Stvořitele, Ježíše Krista – viz Wikipedia.

Co je následkem? Podívejme se okolo sebe.

Krutou pravdou je, že mnoho mladých lidí ve věku okolo 15 let jsou dnes závislí na drogách a tvrdém alkoholu. Na facebookových diskuzích jste v době prohibice mohli najít komentáře mladých lidí tipu: „vraťte nám náš rumíček“ apod.

Jeden článek za všechny:
Mladí Češi jsou evropskými rekordmany v kouření marihuany

Žel trend toho, že lidé odmítají Boha, pokračuje celosvětově viz zpráva: Lidstvo přestává věřit v Boha

Pokud si uvědomíme, jaké jsou následky odmítání Boha u nás, můžeme náznakem vidět, co se bude dít po celém světě.

Důvod je zřejmý. Ježíš Kristus miluje každého osobně takovou láskou, že kdyby dotyčný byl na světě jediný, Ježíš by pro něj přišel zemřít, aby ho vykoupil. Ale na druhou stranu – Bůh se nevnucuje. Pokud Ho lidstvo odmítá, dělá to z vlastní vůle. Boží Duch se tedy ze země postupně stahuje. Logicky vzniká prostor pro ducha nepřítele – ďábla.

Kam nepozveme Boha, tam přichází ďábel a platí to především v osobní rovině. Potvrzuje to i varování zapsané u Matouše.

  • Mat 12,43 – 45
    Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“

Komu otevřeme dveře svého srdce dnes?

Předchozí článekV Jeruzalémě instalovány kamery připravené snímat 2. příchod Ježíše Krista
Další článekVatikán k OSN: „proč nejsme schopni ustanovit globální vládu?“