Japonsko hodlá zmírnit zákon o klonování

13

Jaký hřích v předpotopním světě převyšoval ostatní? Jaké zlo překročilo hranice tak zásadně, že Bůh musel skoncovat téměř z celým tvorstvem?

Na serveru AC24.cz vyšel zajímavý článek:

Japonsko hodlá zmírnit zákon o klonování
Japonští vědci plánují transplantaci nemocným lidem orgánů živočichů. Rada pro vědecko-technickou politiku při japonské vládě doporučila ministrům, aby povolili rozsáhlý výzkum v této sféře.

Znamená to, že se nejžádanějšími dárci orgánů mohou v nejbližší budoucnosti stát například prasata jako anatomicky a geneticky nejbližší člověku.

Vědci hodlají pěstovat lidské orgány v organismech živočichů. Později je bude možné transplantovat pacientům.

Hlasování o tomto projektu se má konat v červenci. Podpoří-li ho ministři, bude třeba změnit zákon, který platí v Japonsku od roku 2001. Naprosto zakazuje klonování člověka, porušení se trestá až desetiletým termínem odnětí svobody. Japonští vědci již vykonali pokus pěstování lidských orgánů uvnitř živočichů. Avšak nikoli jejich transplantaci lidem, řekl profesor z Ústavu všeobecné genetiky Ruské Akademie věd Sergej Kiseljov:

Jaké nebezpečí to může v sobě tajit, není zatím snadné předpovědět, poněvadž transplantaci těchto orgánů člověku nikdo neprovedl. Mám ale za to, že tato technologie je velmi slibná. Je málo pravděpodobné, že dokážeme v nejbližší době reprodukovat orgány mimo organismus, zatímco zvlášť připravené živočichové mohou pěstovat tyto struktury ve svých útrobách.

Vypadá to následovně: do embrya živočicha dávají lidské kmenové buňky. Pak je toto embryo transplantováno samici, která pak porodí mládě s lidským orgánem vhodným k transplantaci. Letos byly tyto pokusy úspěšně vykonány s prasaty. Avšak vzbudily takový rozruch, že se neshodují dokonce mínění ochránců zvířat. Prezidentka centra ochrany zvířat Vita Irina Novožilová je rozhodně odsoudila. Ale třeba ředitelka Mezinárodního fondu ochrany zvířat (IFAW) Maria Voroncová řekla, že jde o skutečný průlom v lékařství:

Transplantace orgánů, když jde o záchranu člověka, je věc naléhavě potřebná. Mnozí již mnozí byli tímto způsobem zachráněni. A tito lidi žijí. Takže má-li to humánní cíle, je to ospravedlněné.

S ohledem na etické problémy, jež jsou vždy spojeny s podobnými vědeckými elaboráty, navrhují vědci přísné omezení počtu povolení k pěstování lidských orgánů podobným způsobem. Každá žádost musí být pečlivě posouzena a až pak přijato rozhodnutí.

Článek převzat z AC24.cz, zdroj: czech.ruvr.ru,

Podobně článek na idnes.cz V Japonsku se chystá revoluce, lidské orgány vypěstované v prasatech

Existuje paralela s předpotopním světem?

Lidé z předpotních generacích nebyli žádní hlupáci. Dožívali se velmi dlouhých věků (Adam 930 let, Noe 950 let a nejstarší člověk Metuzalém 969 let – viz 1 Moj 5. a 9. kapitola), výškou a logicky i intelektem značně převyšovali naše generace. (podobně Lidstvo hloupne)

Adam dostal od Boha pokyn k tomu, aby svěřené přírodě „panoval“. Tedy staral se o ní, pracoval s ní, tvořil v ní… (1 Moj 1,28). Genofond celé planety byl Adamovi svěřen v původní dokonalé plnosti. A Adam s ním měl pracovat.

Jenže po pádu lidstva do hříchu se vlády ujal ďábel. A jeho přítomnost se projevila i v oblasti správy o tvorstvo na této planetě.

Velmi zajímavé věci napsala Ellen White téměř před 150 lety:

„Jestli nějaký hřích prevyšoval druhý a volal po zničení lidské rasy potopou, tak to byl podlý zločin sloučení (splynutí) človeka se zvířetem, který znetvořil Boží obraz a způsobil všude zmatek. Bůh měl v úmyslu zničit potopou tuto silnou a dlouhověkou rasu, která porušila svoje cesty před ním.“ (Ellen Gould White, Spiritual Gifts, Vol 3, str. 64, 1864)

„Všechny druhy zvířat, které Bůh stvořil, byly zachráněny v Arše. Ostatní druhy, které Bůh nestvořil, které vznikli v důsledku splynutí, byly zničené potopou. “ (Ellen Gould White, Spiritual Gifts, Vol 3, str. 75, 1864)

Víme o nějakých druzích, které zde v minulosti byly a v současné době již nejsou? Samozřejmě ano. Je zřejmé, že velká část těchto vyhynulých druhů nebyla Bohem přivedena do Archy a zahynula potopou. Důvod je uveden v textu Božího proroka Ellen White. Jednalo se o produkt lidské činnosti, nikoliv o původní Boží stvoření.

Co z výše uvedeného vyplývá?
Nevíme přesně, co mohlo znamenat splynutí (amalgamace) v dobách před potopou. Nevíme, jakou toto splynutí mohlo mít formu. Nabízí se celá škála od zoofilie až po křížení a využití různých látek… (Lidstvo má mnoho zkušeností s dopadem různých látek na plod. Např. Thalidomid a tisíce dětí se zmrzačenými končetinami v padesátých letech minulého století)

A’t byla forma jakákoliv, pokud byly důsledkem splynutí různá zvířata, která nebyla zachráněna při potopě, dá se předpokládat, že tato amalgamace měla souvislost s genetikou!

Boží Slovo hovoří, že v době před druhým příchodem Ježíše Krista bude jako za dnů Noe, tedy v době před potopou. A co bylo v této době? Země byla zkažená. (Genesis 6:12). Nejen morálně (krádeže, vraždy, bezpráví, homosexualita, zoofilie…), ale také v přírodě. A to dokonce na úrovni „splynutí člověka a zvířete“.

Závěrem:
Zpět do úvodního článu. To, co se chystá, je výjimečné. A vůbec netušíme, jaké může mýt toto počínání důsledky. A neví to ani vědci. Podle tvrzení Marie Voroncové se jedná „o skutečný průlom v lékařství“ a podle Sergeje Kiseljova není zatím snadné předpovědět, „jaké nebezpečí to může v sobě tajit.“

Pokud do svého lidského těla, přijmeme něco napůl zvířecího, nejedná se vlastně o zmatek? Nedochází k něčemu nepřirozenému, co odporuje původnímu Božímu záměru?
Nevíme, co to s námi může způsobit! Nejen zdravotně, ale také geneticky a morálně…

Věda může být úžasným požehnáním, ale selský rozum říká, že zde se lidstvo pouští do něčeho, co nám nebylo dáno…

Foto: Flickr, StooMathiesen