Hlavním hráčem v době konce nebude Čína, ale USA

79

Mnoho lidí si myslí, že Čína je velmoc, která ovládne svět. Do nedáva to tak mohlo i vypadat. Ale biblická proroctví hovoří jinak, a i v této části se proroctví naplňují.

Na Business Insider vyšel článek, ze kterého je následující úryvek:

„Lidé říkají, že že Čína vlastní Ameriku, ale to je omyl. V Business Insider jsme prošli různé informace a zjistili, že to není pravda. Nová kniha jde ještě dál a tvrdí, že Amerika vlastní Čínu. Proto Spojené státy americké povstanou a v příštím desetiletí budou dominovat. Kniha se jmenuje „The American Phoenix“. Je napsána ekonomy z Hong Kongu Dianou Choyleva a Charlesem Dumasem“
Více na Businessinsider.com.

Je mnoho zdrojů informací o tom, že se Čína ocitá v problémech, které se u ní nečekaly. Např. Britské listy přinesly zprávu s názvem „Kolaps Číny letos završí globální ekonomickou krizi“. Podobně The Guardian, nebo DeclineoftheEmpire.com.

Případně si můžete „vygůglovat“ „kolaps Číny“ a podobná sousloví.

Poznámka
Pravdou je, že i mnoho křesťanů si myslí, že Amerika ztratila svou sílu, a že to bude Čína, kdo ovládne svět. To je velký omyl. Biblické proroctví říká, že právě Amerika (šelma ze země) bude onou světovou mocností, která bude vynucovat poslušnost papežství (šelmě z moře). Viz Zjevení 13. kapitola.

  • Zjevení Janovo 13:11 – 12
    Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
Předchozí článekNejvážnější varování Božímu lidu
Další článek„Demokratická“ Amerika překonala nacistické Německo