Harlem Shake zaplavuje evangelické církve

70

Christiannews.net – 7. 3. 2013
Nové taneční šílenství, které se stalo módou po celém světě nyní zaplavuje evangelické církve a křesťanské školy v USA… Tanec se nazývá „Harlem Shake“.

Podle The Independent pohyb vlastně vznikl před lety díky muži jménem Albert Leopold Boyce, který bavil davy během přestávek na basketbalových zápasech v Harlemu, New York…

„Choval se jako opilý a když jste šel, abyste ho dostal z hřiště, začal se smát a provádět tohoto třesení“ vysvětluje jeho přítel Tony Arias…

…John Wyatt, pastor jednoho křesťanského sboru v Jacksonville na Floridě prohlásil, že věří, že videa jsou neškodně zábavná a že mohou být využívána jako evangelizační nástroj.

“Harlem Shake byl zábavný prvek naší noční bohuslužby určené pro lidi ve věku do 30 let” napsal ve svém emailu pro Christian News Network. “V této souvislosti věříme, že zábavné části našich bohoslužeb pomohou získat lidi pro Krista, což je vždy náš hlavní cíl.”
Celý článek ZDE

Žel Harlem Shake se nevyhnul ani některým církvím v ČR. Pro ukázku však bude stačit toto video z jedné z amerických křesťanských denominací.

Poznámka
Bůh o svém lidu hovoří jako o odděleném (2 Kor 6, 15-18). Tedy jako o lidu, který má zrcadlit Kristův charakter (pokoj, láska, tichost, radost…), jako o lidu, který má být oddělený od světa a nepřebírat jeho způsoby. Sami můžeme posoudit, zda lidé šejkující ve sborech naplňují tuto charakteristiku.

Ve světle velkého sporu dobra a zla, který se odehrává i na území pro nás neviditelném, vypovídá tato  „zábava“ na území křesťanských sborů o (ne)pochopení vážnosti situace, ve které žijeme a poukazuje na náš postoj k tomu, co samotný Bůh pro záchranu lidstva vykonává.

Jeden z mnoha textů vypovídající o vážnosti zápasu Ježíše Krista a jeho andělů za lidstvo:

Podle toho vidíme, že nebeské mocnosti se musí potýkat s překážkami dříve, než může být naplněn Boží záměr podle plánu. Perský král byl kontrolován nejvyšším, ze všech zlých andělů. Odmítal, stejně jako Faraon, poslouchat slovo Hospodinovo. Gabriel prohlásil, že tento anděl mu vzdoroval dvacetjedna dní tím, že prezentoval své obžaloby proti Židům. Ale Michael mi přišel na pomoc. Byl to on, kdo zůstal s králi Persie, a držel je v šachu tím, že se postavil proti zlým úkladům.

Dobří a zlí andělé hrají svoji roli, pokud se týká věcí, které Bůh plánuje pro své pozemské království. Je Božím záměrem postupovat ve svém díle správným způsobem. Způsobem, který vyvýší Jeho slávu. Ale satan se stále snaží bojovat proti Božím záměrům. Snaží  se neustále blokovat cestu tím, že pravda je ovlivňována lidskými výmysly a ti, kteří mají světlo a poznání jsou v největším nebezpečí, pokud se neustále nezasvěcují Bohu, nepokořují své já a nevnímají nebezpečí doby, ve které žijí. Každý anděl má svou zvláštní funkci a povinnost, kterou nesmí opustit. Pokud by odešel, tak by mocnosti temnoty získaly výhodu. Den za dnem pokračuje konflikt mezi silami dobra a zla.

Jako lidé nechápeme, jak bychom měli, ten velký boj, který se odehrává mezi neviditelnými mocnostmi. Je to spor mezi věrnými a nevěrnými anděly. Zlí andělé neustále pracují, plánují směr svých útoků, kontrolují a řídí jako velitelé, krále a vládce, neloajálních lidských mocností.“
(citováno v části Commentary SDA 4, s.. 1, 173).

Jak se ve světle těchto vážných informací můžeme dívat na Harlem Shake v křesťanských sborech?

Předchozí článekV Izraeli proběhlo parlamentní hlasování o volné neděli
Další článekStamiliony lidí přijdou v důsledku globálního oteplování zřejmě o své domovy