Gigantický zkamenělý otisk ve tvaru lidské nohy

83

Zajímavé video z Jižní Afriky ukazuje pozoruhodný zkamenělý otisk ve tvaru lidské nohy, který měří něco málo přes metr. Jedná se o hříčku přírody, nebo skutečnou zkamenělou stopu? Podívejte se…

Michael Tellinger vás ve videu přivede na místo, která se nachází u města Mpaluzi v Jižní Africe ve státě Svazijsko.

Tato gigantická „stopa“ se nachází v útvaru žuly, který je  podle současného chápání evolucionistů údajně starý 200 milionů až 3 miliardy let. Někteří vědci se tedy domnívají, že tato stopa je výsledkem erozních procesů v přírodě.

Eroze je však problém sám o sobě. Pokud je země stará miliardy let, tak všechny kontinenty by už měla dávno zarovnat eroze – viz článek Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze.

Zkameněliny vznikají velmi rychle a jsou významným důkazem pro celosvětovou potopu. Doporučuji www.kreacionismus.cz, konkrétně tuto stránku.

Video

 

Poznámka
Boží prorok Ellen Gould White píše, že Adam s Evou byli podstatně vyšší a statnější, než současná generace. Z této informace se dá dedukovat, že celé předpotopní generace vypadaly jinak, než ta naše.  Sami tedy posuďte, zda je zkamenělý otisk hříčkou přírody, nebo pozůstatkem předpotopních generací.

E.G.W:
Když Adam vyšel z ruky stvořitele, měl statnou a harmonickou postavu. Byl více než dvakrát vyšší než dnes na zemi žijící lid, a přitom měl velmi krásné proporce. Byl dokonalý a krásný, jeho kůže nebyla bílá ani šedivá, nýbrž načervenale planoucí zdravím. Eva nebyla tak vysoká jako Adam, její hlava dosahovala něco málo nad jeho ramena. Byla velmi půvabná, její postava byla dokonalá a velmi krásná. (3SG 34, 1864)

Kdyby Adam nebyl při svém stvoření obdařen nejméně dvacetinásobnou životní silou, než jakou mají dnešní lidé, lidstvo by při své současné životosprávě, odporující zákonům přírody, dávno vyhynulo. (3T138, 1872)

Všichni vyjdou ze svých hrobů tak velcí, jak velcí do nich byli uloženi. Mezi vzkříšenými bude mohutný a vznešený Adam, jen o málo menší než Boží Syn. Výrazně se bude lišit od lidí pozdějších generací, z toho bude patrné, jak velice lidstvo degenerovalo. Všichni však vstanou se svěžestí a silou věčného mládí. Na počátku byl člověk stvořen k Božímu obrazu a to nejen povahou, ale i postavou a rysy. Hřích znetvořil a téměř vymazal Boží obraz v člověku. Ježíš Kristus však přišel, aby ztracené obnovil. Přetvoří naše hříchem zasažená těla a přetvoří je podle své oslavené podoby. Naše smrtelná, pomíjitelná těla, zbavená půvabu a zasažená hříchem, se znovu stanou dokonalými, krásnými a nesmrtelnými. Všechny nedostatky a vady zůstanou v hrobě. Vykoupení budou mít opět přístup ke stromu života z dávno ztraceného ráje a „porostou“ (Mal 4,2) tak, že dosáhnou plné postavy lidského rodu v jeho původní podobě. Poslední důsledky hříchu budou odstraněny a Kristovi věrní se ukážou „v kráse Hospodina, našeho Boha“, jejich tělo, duch i duše budou dokonalým obrazem našeho Pána. Jak podivuhodné je vykoupení. Jak dlouho o něm lidé mluvili, jak dlouho v ně věřili, jak nadšeně, s jakými nadějemi o něm přemýšleli, a přesto je nikdy plně nepochopili. (VDV 403, 404)

Ukázka z přednášky, kterou si můžete prohlédnout ZDE

Předchozí článekNejvětší démonická taneční show – Qlimax
Další článekNeznámý zvuk vycházející ze země děsí lidi po celém světě