EU a globální vláda

92

Co má společného skupina Bildeberg, Trilaterální komise,  Evropské unie, OSN a někteří naši politici? Je Nový světový řád spikleneckou teorií? Proč prezident ČR upozorňuje na nebezpečí globální vlády?

Podívejte se na toto video:

Poznámka:
Bible říká, že těsně v době před druhým příchodem Pána Ježíše Krista lidstvo zažije celosvětovou totalitní vládu vymáhající určitá nařízení, především uctívaní nebiblického dne odpočinku (znamení šelmy). Jaký je pravý den odpočinku?
Vynucování bude probíhat i finančními postihy. Pokud se někdo nebude chtít podřídit, nebude moci ani „kupovat ani prodávat“

  • Zjevení Janovo 13:17 (B21)
    takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména

To, že se vládcové světa pokusí spojit proti Božím zákonům, Bible říká také:

  • Žalmy 2:2  (B21)
    Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému

 

Předchozí článekGenerální stávka v Řecku ve znamení násilí
Další článek„Svobodná“ Evropa