Duchovní v USA vyzváni k získání většího vlivu na americkou vládu

81

Potencionální kandidáti na amerického prezidenta vyzvali více jak 600 duchovních USA k obnově jejich vlivu na americkou vládu a k tomu, aby znovu učinili Ameriku „Jedním lidem před Bohem“.
Celá zpráve ZDE

Biblické proroctví hovoří o tom, že ve finále dějin bude mít odpadlý protestantismus vliv na vytváření politicko-náboženské moci a vytvoří obraz šelmě ze Zjevení.
Silou, která bude vymáhat uctívání obrazu, bude šelma s dvěma rohy ze Zjevení.

Co o tom píše Boží prorok EGW:

Proroctví, že šelma se dvěma rohy bude nutit „zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou,“ naznačuje, že tato mocnost silou prosadí určitá nařízení, která budou poctou papežství. Toto nařízení bude v přímém rozporu se zásadami její vlády, jejími svobodnými institucemi, jasnými principy obsaženými v Prohlášení nezávislosti, s duchem ústavy. Zakladatelé Spojených států se moudře snažili zabránit, aby státní moc zasahovala do záležitostí církví, protože by to nevyhnutelně vedlo k nesnášenlivosti a pronásledování.

 

Mají-li Spojené státy vytvořit sochu šelmy, musí náboženská moc ovládnout státní správu tak, že ji církev bude využívat k uskutečnění svých cílů. Kdykoli církev dostala světskou moc, použila ji k trestání lidí, kteří se odchýlili od jejího učení.

Šelma se dvěma rohy „nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ (Zj 13,16.17) Varování třetího anděla zní: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení…“ „Šelma“, o které mluví toto varování – k jejímuž uctívání nutí dvourohá šelma – , je první šelma podobná levhartu ze Zjevení 13. kapitoly, to znamená papežství. „Socha šelmy“ představuje onu formu odpadlého protestantizmu, která vznikne, až budou protestantské církve hledat pomoc státu k prosazování své věrouky. Zbývá ještě vysvětlit termín „cejch šelmy“.

Celá kniha Velké drama věků ZDE

Předchozí článekOkultní symboly 1 – Pentagram
Další článekThe Skyangel Cowboy