Dr. Stuart Hameroff: Můžeme dokázat existenci posmrtného života

94

Americký anesteziolog dr. Stuart Hameroff z Arizonské univerzity hovořil o vědecké teorii, která potvrzuje existenci posmrtného života a existenci nesmrtelné duše.

Podle jeho slov, když lidské srdce přestane bít, informace, která je obsažena v mozku neumírá, ale začne se šířit Vesmírem. Když lékaři vracejí člověka k životu, kvantová informace, která byla ve vesmíru, se znovu vrací do lidského těla. Člověk si proto tuto neobyčejnou zkušenost pamatuje.
Celá zpráva ZDE

Podobně také článek:  Posmrtný život existuje

Poznámka:
Je mnoho lidí, kteří prožili něco nadpřirozeného. Je to dáno tím, že kromě naší lidské dimenze existuje dimenze duchovní. Bůh je, ďábel je, existují andělé a také démoni.
Je to realita, kterou většina lidí běžně nějak nevnímá.

„Posmrtné“ zážitky jsou stále častější, ale jsou tyto zkušenosti opravdu posmrtné? Pokud by byly, těžko o nich bude někdo hovořit. Bible říká, že smrt je spánek a že mrtví nevědí zhola nic. Kdo zemře, spí.

  • Kazatel  9:5
    Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.
  • Kazatel 9.10
    Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

Věda ví velmi málo o tom, jak pracuje mozek a jak se v našich životech projevuje přítomnost duchovních sil. Nap. Božích andělů, ale i démonů. Jsou lidé, kteří mají schopnosti nadpřirozeného původu. Vidí pod zem, hýbou předměty apod. Viz tato výpověď:

http://youtu.be/HRXF–taXw0
NEZEMŘEŠ!

„Nezemřeš“ je původní satanova lež, kterou úspěšně opakuje celé dějiny.

Ellen White píše:
Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti neděle. Celé kapitola ZDE

Mocná bytost, která mohla Vykupitele světa vynést na vysokou horu a ukázat mu všechna království země i jejich slávu, přichází k lidem se svými pokušeními způsobem, který zmate smysly každého, koho nechrání Boží moc. Celá kapitola ZDE

Pouze lidé, kteří opravdově studují Písmo a zamilovali si pravdu, budou chráněni před velkým klamem, který ohrozí celý svět. Pomocí Biblického svědectví odhalí zamaskovaného podvodníka. Každý člověk bude vyzkoušen. Pravý křesťan se projeví tím, jak bude odolávat pokušením. Je dnes Boží lid tak pevně zakotven v Božím slovu, že odmítne spoléhat na své smysly? Bude v kritické chvíli spoléhat výhradně na Bibli? Celá kapitola ZDE

Více o tématu „co se děje po smrti“ naleznete zde:

www.cojeposmrti.cz

 

 

Předchozí článekPapež Benedikt XVI.: Smrt otevírá životu
Další článekLidé byli nejchytřejší ve starověku a od té doby podle vědce hloupnou