Děsivé výsledky studie: Za každou 30. smrt může maso!

71

Eurozpravy.cz – 7. března 2013
Vědci provedli analýzu jídelníčku téměř půl milionu lidí z celé Evropy a dospěli k závěru, že bychom neměli jíst více než 20 gramů zpracovaného masa denně, jinak si sami kopeme hrob.

Analýza publikovaná v odborném časopise BMC Medicine zkoumala jídelní návyky a zdravotní stav a historii v průměru za posledních 13 let u 450 tisíc lidí, 26 344 participantů během trvání výzkumu zemřelo. Z výzkumu vyplynulo, že zpracované maso stojí za rakovinou a srdečními chorobami, což jsou nejčastější příčiny úmrtí.
Celá zpráva ZDE

Poznámka:
Bůh dal lidem maso k potravě až po potopě světa jako nouzové řešení nedostatku potravin. Také sdělil člověku, které je čisté a nečisté, aby se lidé vyhnuli zdravotním komplikacím a zajistili si co nejkvalitnější život. V době konce však díky zhoršujícímu se stavu přírody dochází také k značnému zhoršení kvality masa. O tom hovoří zmíněná studie.

Láskyplný Bůh prostřednictvím svého proroka Ellen Gould White varoval lidstvo doby konce před konzumací různých druhů potravin, které jsou nyní pro lidstvo nebezpečné. Důvod je jasný. Stejně jako milující rodiče varují své děti před nebezpečnými a závadnými věcmi, tak Bůh varuje své děti.

Ellen White přibližně před sto lety v knize Cesta ke zdraví napsala:

Maso nebylo nikdy nejlepším druhem potravy. Avšak dnes, kdy rychle stoupá nemocnost zvířat, je jeho používání ještě problematičtější. Lidé, kteří jedí masité pokrmy, si sotva uvědomují, co vlastně jedí. Kdyby viděli, v jakých podmínkách jsou někde zvířata chována, a kdyby znali kvalitu masa, které je jim předkládáno k jídlu, odvrátili by se od něj s odporem. Lidé ustavičně jedí maso, které obsahuje plno tuberkulózních a rakovinotvorných zárodků. Tak se dále šíří tuberkulóza, rakovina a jiné smrtelné nemoci.

Tkáně vepřového dobytka jsou prostoupeny parazity. O vepři Bůh řekl: „Bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.“ (Dt 14,8) MH 314 Tento příkaz byl vydán, protože vepřové maso se nehodí k jídlu. Prasata žerou odpadky a k tomuto účelu měla sloužit. Nikdy, za žádných okolností lidé neměli jíst jejich maso. Je nemožné, aby maso vepře, jehož přirozeným živlem je špína a který se živí odpornými odpadky, bylo zdravé.
Celá kapitola knihy Cesta ke zdraví ZDE

 

Předchozí článekStále extrémnější počasí
Další článekUniverzální kněz, prorok a král: Další papež čelí globálním výzvám