Další konec světa – tentokrát 21. říjen 2011

85

Další termín konce světa máme tady. Jedná se o 21. října 2011… Toto datum pochází ze stejné dílny jako to, které bylo stanoveno na 21. 5. 2011. Tedy z Family Radio.

Informovala o tom mnohá média, např. web ČT24.

Co k tomuto termínu píší na svých webových stránkách FamilyRadio.com:
„Můžeme si být tedy jisti, že na celý svět, s vyjímkou těch, kteří jsou současně spaseni (vyvolení), dopadá Boží soud a lidstvo bude spolu s celým fyzickým světem vyhlazeno 21. října 2011“

Poznámka:
Je s podivem, že po první neuspěšné předpovědi se již pan Harold Camping, prezident a generální manažer Family Radio, nenechal přesvědčit Božím slovem k tomu, aby se vyhnul určování konkrétních termínů.

  • Marek 13:32 
    Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.
  • Skutky apoštolské 1:7 
    Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;

Opět upozorňujeme na fakt, že druhý příchod Pána Ježíše Krista je sice velmi blízko, ale NIKDO nemá určovat den ani hodinu!

Jedná se o další neoprávněné určování času, které především otupí citlivost lidí. To je satanova taktika, jak odvádět pozornost lidí od skutečného druhého příchodu.

Boží prorokyně Ellen Gould White v knize Velké drama věků píše:

Čím častěji lidé stanoví data druhého příchodu Ježíše Krista a čím intenzivněji je rozhlásí, tím lépe to slouží záměrům satana. Když pak určené datum pomine a nic se nestane, vede satan ostatní, aby zesměšňovali zastánce takových názorů a odsoudili také velké adventní hnutí z let 1843 a 1844. Lidé, kteří setrvávají v tomto bludu, stanoví nakonec pro příchod Ježíše Krista na tuto zem velmi vzdálené datum. To je ukolébává ve falešné jistotě a mnozí poznají svůj omyl, až bude příliš pozdě.
Celá kniha Velké drama věků ZDE

 

 

Předchozí článekPráce v neděli? Skončí brzy i v ČR?
Další článekRecept Francie a Německa proti krizi? Jedna kolektivní „vláda“ eurozóny