Církev v Polsku varuje před Halloweenem, prý je okultní

84

Novinky. cz – 30. 10. 2012
Oslavy svátku Halloween, který je stále více oblíben po celém světě, jsou trnem v oku polské katolické církvi. Ta varovala, že halloweenské rituály hrozí propagací okultismu.

V prohlášení na svých internetových stránkách církev uvedla, že slavení Halloweenu by mohlo protiřečit učení církve a křesťanství. Jeden z arcibiskupů dokonce oslavám připadajícím na poslední říjnový večer připsal šíření pohanství mezi mladými lidmi, napsal zpravodajský server BBC News.

Arcibiskup Andrzej Dziega varoval, že Halloween stojí za „kulturou smrti“.  „Tento druh zábavy, pokoušející děti stejně jako sladkosti, také představuje reálnou možnost velkých duchovních škod, a dokonce i zničení duchovního života,“ uvedl arcibiskup v dopise, který citovala polská tisková agentura PAP. Podle něj tato „nezodpovědná a protikřesťanská zábava“ představuje mladým lidem „svět temnoty včetně ďáblů, upírů a démonů“.
Celá zpráva ZDE

Poznámka
Žel je to tak. Málo lidí se zamýšlí, odkud tento svátek pramení a co za ním stojí.

Původ Halloweenu, původ chození po domech, nošení masek a kostýmů lze vystopovat až ke starým keltským pohanům, kteří slavili Nový rok Samhain kolem 1. listopadu – blízko podzimní rovnodennosti, značící začátek doby temna. Staří Keltové věřili, že bůh slunce byl zajat pánem smrti, knížetem temnoty. Jeho galské jméno, podle Josepha Cambella autora knihy Occidental Mythology, bylo cernunos od slova cerna „rohatý“ a na pomnících byl znázorňován s rohy či parohy.

Samhain – období od 31. října do 2. listopadu – bylo považováno za období „bez času“. Jeden rok právě skončil, nový ještě nezačal, vládl chaos. Clona mezi světem živých a světem mrtvých byla nejtenčí, budoucnost se dala věštit a mrtví mohli volně přecházet mezi životem a smrtí. Toto byly a jsou hlavní pohanské posvátné dny. Během těchto pohanských slunečních a měsíčních slavností druidští kněží měli na starosti získat přízeň duchů nabízením obětních darů a zapalováním ohňů. Doufalo se, že duchové budou uspokojeni a nedojde tak k únosům dětí, ničení úrody a způsobování chaosu. Tedy zde má původ zvolání ,,trick-or-treat“ a také možná detroitská „hell FIRE night (noc pekelných ohňů)“, při které uvnitř města chuligáni zapalují budovy.

Kněží zřejmě také chodili dům od domu a žádali pro svého boha dary, nejednou i lidské oběti. V případě odmítnutí vyslovovali nad daným domem kledbu smrti. Opět výraz ,,trick-or-treat“ (zlořečení nebo dar).

Masky a kostýmy jsou rovněž pohanského původu. Na Samhain se druidové pokoušeli věštit budoucnost a přitom nosili kůže rituálně obětovaných zvířat. Masky se také používají jako vstup do démonického světa při voodoo a při dalších okultních praktikách. Bonfires (angl. „velký oheň, vatra“) jsou vlastně „bone fires“ – ohně z kostí, toto označení pravděpodobně pochází od upalování lidských a zvířecích obětí. Svítilna přehazovaná přes rameno zahaleného druida na Sahmain byl dutý tuřín na provázku. Uvnitř hořela olejová lampa, která prosvěcovala vyřezanou podobiznu obličeje démona. Mělo se za to, že uvnitř tuřínu spočívá duch nebo démon, který odtud může druida řídit nebo se ho zmocnit.

V knize Secret Societies of all Ages and Countries autor Charles William Heckethorn vysvětluje, že slovo druid může pocházet z „galského slova DRUIDH ‚moudrý muž‘ nebo ‚čaroděj‘ …archa tajemství se nazývala kromlech a byla užívána jako posvátný pastos nebo místo obrození.“ Heckethorn doplňuje „pastos – oltář na kterém se konaly rituály znesvěcení panenství povinné pro uvedení do falického kultu.“

Dvojice druidského božstva jsou mužský prvek Hu a ženský prvek Ceridwen, Toto božstvo má stejné charakteristiky jako egyptské božstvo Osiris a Isis (Isis je bohyně plodnosti/sexu). Heckethorn napsal, že druidské slavnosti byly po celou noc „nemravné“, „kdy kněží a obsluhující odešli do lesů, kde páchali ty nejhanebnější orgie… Z jejich oltářů proudila krev lidských obětí. Někdy byly při těchto modloslužbách obětovány zápalné oběti mužů, žen a dětí uzavřených do velkých proutěných věží.“

V roce 834 po Kristu, Církev, snažíce se o nahrazení druidské slavnosti mrtvých, přesunula slavení svátku všech svatých z května na 1. listopadu (Halloween je jenom zkrácením „all Hallows Eve“ – předvečer všech svatých). Nicméně, Keltové a jiní pohané pokračovali ve svých pohanských praktikách a náhlý vzestup čarodějnictví ve středověku přinesl ke slavení Halloweenu kosti, černé kočky a související „výbavu“. V polovině 19. století irští imigranti prchající před hladomorem kvůli nedostatku brambor přinesli synkretizované keltsko-čarodějnické zvyky spojené s Halloweenem do Ameriky, kde vydlabané tuříny byly nahrazeny vydlabanými dýněmi. Tyto pohanské praktiky byly začleněny do naší americké kultury a zůstávají zde dodnes. Navíc je známo, že v USA, Austrálii i jinde jsou tuto noc vykonávány satanisté obětní rituály.

Většina informací převzata z blogu Miroslava Kratochvíla

Významy: keltský svátek Samhain, svítilna – dýně Jack-o‘-lantern

 

Předchozí článekVatikán k OSN: „proč nejsme schopni ustanovit globální vládu?“
Další článekPapež Benedikt XVI.: Smrt otevírá životu