Čínská kultura nese stopy biblických zpráv

72

I čínská kultura nese stopy toho, že biblické záznamy jsou skutečností. Některé znaky čínské abecedy obsahují velmi zajímavé informace. Konkrétně znak zahrada a loď.

Znak zahrada
Bible říká, že Bůh na počátku stvořil člověka do zahrady Eden. Jako muže a ženu je stvořil.

  • Genesis 2:7
    I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
  • Genesis 1:27
    Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Znak zahrada

Znak loď

V Bibli je popsán příběh o celosvětové potopě, při níž se zahránilo pouze několik lidí navzdory tomu, že Bůh prostřednictvím Noeho varoval svět mnoho let dopředu. Ostatně Bible přirovnává naší současnou dobu před druhým příchodem Ježíše Krista k době Noeho. Málokdo chce slyšet láskyplné varování Stvořitele.

  • Genesis 7:13
    Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, i žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy, (celkem 8 lidí)

Znak loď

Více na blogu Karla Sýkory – část 1 a část 2

Zajímavostí je, že Čína reformuje své písmo. Vyvstává otázka, které ze znaků nesoucí zprávu o stvoření, v novém písmu zůstanou.

Stopy celosvětové potopy můžeme nalézt v mnoha světových kulturách. Viz článek na Znamení Času

Předchozí článekMédia a manipulace
Další článekIzrael zvažuje neděli jako den odpočinku