Černá magie v politice

94

Má něco společného černá magie a politika? Pro mnohé to zní nereálně. Křesťané však mají díky Bibli důležité informace o duchovním boji, který probíhá všude na této zemi. Otázkou tedy je, proč by se tento boj měl vyhýbat politice? Nevyhýbá! Ale posuďte sami ze dvou článků na Novinky.cz a Respekt.cz.

Černá magie v prezidentských volbách? V Rumunsku prý ano
Novinky.cz – 23. ledna 2010

Mircea Geoana, který těsně prohrál v rumunských prezidentských volbách, obvinil vítěze Traiana Basescua, že proti němu použil černou magii. Geoana v médiích prohlásil, že se stal terčem vln negativní energie, vysílaných proti němu při klíčové debatě před druhým kolem hlasování, které prohrál o 70 000 hlasů.

„Lidé, kteří pracovali pro Baseska v rámci kampaně, stáli během debaty napravo vedle kamery,“ uvedl Geoana pro televizi Antena 3. Odtamtud prý pociťoval negativní vlnění. Jeho manželka Mihaela k tomu dodala, že „Mircea byl touto energií velmi tvrdě napaden, nemohl se soustředit“…

…Basescu obvinění přešel žertem. Ale nejnovější zveřejnění fotografií ukazujících slavného parapsychologa Aliodora Manoleu poblíž Baseska po celou dobu kampaně způsobilo, že se Rumuni začali ptát, jestli na tom něco skutečně není, zda si prezident opravdu na soupeře nezjednal černého mága.

Celý článek na Novinky.cz

Černá magie a politika
Respekt.cz – 14. února 2010
Autor článku Martin M. Šimečka byl dlouholetý šéfredaktor deníku SME a časopisu Respekt.

„Jenže já jsem o temných silách slýchával i na Slovensku: Vladimírovi Mečiarovi prý pomáhali lidé z Vídně, kteří ovládali černou magii. Zvláště jeden smutný případ měl být toho důkazem.

Před rokem zemřel místopředseda slovenského parlamentu Viliam Veteška. Byl to jeden z důležitých funkcionářů Mečiarova HZDS a také jediný člověk, který se za celou Mečiarovu kariéru odvážil vyzvat ho na souboj v jeho vlastní straně. V roce 2007 měl na sjezdu strany kandidovat na předsedu HZDS proti Mečiarovi. Jenže v noci před sjezdem ho odvezli do nemocnice a objevili mu v mozku zhoubný nádor.

Okamžitě ho operovali a na chvíli to vypadalo, že se snad uzdraví. Pak se ale nádor vrátil a po dvou letech už Veteškovi nebylo pomoci. Jak řekl zástupce ředitele nemocnice: „Nemoc byla extrémně vážná a měla přirozený průběh. Není třeba hledat žádné senzace.“ Jaké senzace měl na mysli? Podle toho, co jsem slyšel z druhé ruky, sám Veteška věřil, že je obětí čarodějníků černé magie, jimž dal Mečiar příkaz k jeho likvidaci.“

Celý článek na Respekt.cz

Poznámka:
Tento svět má ve své dočasné a omezené moci satan, jeho andělé (padlí andělé, démoni) a lidé, kteří mu slouží vědomě či nevědomě. Při jednom pokušení ďábel nabídl Pánu Ježíši Kristu všechna království světa… Proč? Protože je nabídnout mohl, má je ve své moci!
A jak se dívá Bůh na čarodějnictví, věštectví a další podobné obory? Má je v ohavnosti!

 • Matouš 4:8 – 9
  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
 • Deuteronomium 18:9-12 
  Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů.
  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.
  Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Jedninou šancí, jak obstát v tomto světě, je Pán pánů a Král králů Ježíš Krisus!

 • Efezským 6:11 – 20
  Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
  Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,  jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

 

Předchozí článekOBRAZEM: Bůh je výtečný designér, odhalují unikátní snímky z Brna
Další článekVatikán znovu volá po světové autoritě a světové bance