Bostonský arcibiskup: „neděle je znamením křesťaňské identity“

103

Ve dnech 30. 5. – 3. 6. se v italském Miláně konal VII. ročník Světového setkání rodin. Tato akce se těší velké podpoře v řadách katolických věřících. V neděli 3. 6. byla zakončena mší, kterou sloužil papež Benedikt XVI. Této mše se zúčastnilo 850.000 věřících.

Papež ve svém proslovu označil neděli jako“ oázu

„Drahé rodiny, přes neúprosný rytmus moderního světa, neztrácejte kontakt se dnem Páně (tradiční křesťanské označení neděle),“ prohlásil papež a věřícím připomněl, že nedělní odpočinek je „oázou, kdy by se měla oslavovat rodina“.

V rámci Světového setkání rodin vystoupil také bostonský arcibiskup O’Malley a ve svém proslovu zdůraznil, že:

„způsob, jakým se slaví neděle, určuje způsob, jakým žijeme zbytek týdne, protože neděle je znamením křesťanské identity“.

Poznámka:
Arcibiskup O’Malley by měl pravdu v případě, že by hovořil o Božím dnu odpočinku, tedy o dnu, který určil Bůh (sobota). Prohlášení o neděli odporuje Božímu slovu – Bibli.

Mluvíme-li o křesťanství, které založil Ježíš Kristus, pak je nutné si připomenout, že Pán Ježíš v Bibli nikde nedal pokyn k tomu, aby jeho učedníci světili místo soboty neděli. Boží zákon platí v celém vesmíru od počátku a změněn nikdy nebude, protože Bůh se také nemění.

A pokud se nemění Boží zákon, pak lidé uctívající jiný den, než den určený Bohem (sobota), tento Boží zákon přestupují.
Někteří sice namítají, že Kristus zákon přibil na kříž, ale to je i logický paradox vzhledem k tomu, že Boží zákon je neměnný!

Sám Pán Ježíš Kristus hovoří o tom, že spíše pomine nebe a země, než cokoliv ze zákona:

  • Lukáš 16:17 
    Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.

A také říká:

  • Jan 14:15 
    Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

A Ježíš hovoří o SVÝCH přikázáních, které ON vydal na Sinaji, NE o lidských tradicích. Pán Ježíš si přeje, aby Jeho lid dodržoval Jeho přikázání a podle toho byl také identifikovatelný.

Naopak neděle se v blízké budoucnosti stane znamením. Tedy, lidé, kteří budou uctívat neděli, budou tak uctívat moc, která si tento den vyvolila pro svou oslavu. Ale Bůh – Stvořitel, Ježíš Kristus, to není.

Předchozí článekSeznamy smrti ukázaly Obamovu drsnou tvář
Další článekLetní olympijské hry v Londýně a Nový světový řád