Katolická a pravoslavné církve ve Velké Británii za větší teologickou jednotu

73

Christianpost.com – 28. 1. 2012
Koncem ledna 2012 došlo mezi Římskokatolickou a pravoslavnými církvemi ve Velké Británii k „bezprecedentnímu“ kroku vedoucímu k větší jednotě.

Zmíněné církve vydaly publikaci s názvem „Společné prohlášení“, ve které jsou popsány teologické dohody zmíněných denominací.

Publikace byla vypracována společným regionálním fórem církví (Catholic-Oriental Orthodox Regional Forum – COORF) a byla prezentována biskupem Angaelosem, generálním biskupem Koptské pravoslavné církve ve Velké Británii a katolickým arcibiskupem Southwark Kevinem McDonaldem.

Biskup Angaelos prohlásil, že oblasti společné víry a svědectví převážily otázky, které denominace rozdělovaly po 1.600 let.

„Je pro nás velmi dobře stát za kazatelnami a kázat o lásce, ale pokud naši věrní neuvidí práci napříč církvemi, chápou naše kázání jako pokrytecká.“ Řekl.

„Pokud my, vedoucí církví, kazatelé, pastoři, pastýři, nebudeme toto zrcadlit, a pokud nebudeme mít dobré vztahy jak v této místnosti, tak mezi našimi církvemi v naší zemi, pak budeme moci těžko kázat o odpuštění, lásce a přijetí. Proto jsem velmi šťastný, že jsme součástí tohoto startu.“

Arcibiskup McDonald uvedl: „I když v minulosti byly rozdílnosti, už není důvod k trvalé separaci. To je výzva pro církve, aby se spojily a posunuly směrem k užšímu společenství.

To je ten správný čas pro nás, abychom pochopili, že existuje mezinárodní rozměr ekumenismu a my všichni na tom máme zájem, my všichni jsme součástí.

Původní zpráva na Christianpost.com
http://global.christianpost.com/news/catholic-and-orthodox-churches-in-uk-highlight-theological-unity-68178/

Poznámka:
Dobré vztahy jsou pro úspěšné budování Božího díla velmi důležité a měli by o ně usilovat zástupci všech církví.

Také bychom měli usilovat o jednotu. Pokud mluvíme o křesťanství, tedy o víře v Ježíše Krista Nazaretského, máme budovat jednotu, která pramení a stojí výhradně na JEHO slově, tedy na Bibli. Na tom, co si přeje Bůh, ne lidé.

  • Skutky apoštolské 5:29
    Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.

V tomto případě se však jedná o sjednocování na věrouce pramenící z lidských tradic. Tím nejviditelnějším znakem je samozřejmě den odpočinku. Pán Ježíš jasně řekl, že nepřišel zrušit zákon, že Jeho učedníci ho mají zachovávat. Tedy včetně zachovávání soboty jako biblického – Božího dne odpočinku. Že je sobota Biblickým dnem odpočinku, ostatně přiznává i papež.

To, co se zde děje, skončí vybudováním obrazu šelmy z knihy Zjevení 13. kapitola. Tento obraz šelmy bude nakonec vynucovat poslušnost šelmě (papežství) právě pomocí vymáhání uctívání neděle. Pokud se vám to zdá nereálné, podívejte se do rubriky Nedělní zákony.

Uctívání neděle bude mít v blízké budoucnosti za následek přijetí znamení šelmy. Tato doba však zatím nenastala.

Závěrem upozornění:
Rád bych zdůraznil, že tyto informace nemají za cíl napadat jednotlivce. Každý správný křesťan by měl růst v Kristu a mít Pána Ježíše za svůj vzor. Pán Ježíš choval k lidem úctu a projevoval všem lásku, ale také označoval věci správnými jmény.

I když nás pravdy zjevené v Bibli mohou někdy pobouřit, mají za cíl záchranu našich životů. Náš milosrdný Pán nám je dal, abychom se měli možnost zorientovat jak v osobním životě, tak v současném dění a zaujmout stanovisko. Záleží však na nás…

Současný duchovní Babylon bude Bohem zničen a Bůh volá svůj lid, protože nechce, aby zahynul. Více v článku Vyjdi, lide můj, z Babylonu

Foto: Flickr Wonderlane

Předchozí článekHavlův Římský klub: Lidstvo zachrání jen světová diktatura
Další článekNezvykle masivní bouřky v Americe i Austrálii