Anděl mířící ke slunci: další znamení přicházejícího falešného Krista?

87

NASA fotografuje sluneční korónu každých 12 minut. Dne 15. října 2012 v 8.24 hod. byl zachycen snímek, na kterém byl patrný tvar postavy podobajícímu se andělu, který letí ke slunci. Viz fotografie. Pravost fotografie je možné ověřit na stránkách NASA. Stačí zadat datum, typ LASCO C2 a vybrat čas. ZDE

Examiner.com přinesl pohled provozovatele webu Ufosightingsdaily.com Scotta Waringa, který zastává názor, že jsou pouze tři možná vysvětlení. Za prvé se může jednat o gigantické UFO, za druhé to může být anděl a za třetí jakási bytost žijící ve slunci.

Co to tedy bylo?
Co to bylo, se neví, ale podle mluvčího, který zastupuje Maitréju – adepta na falešného Krista, se jedná o anděla (dévu). Zjevení tohoto anděla je „jedno z podivuhodných znamení a zázraků sloužících jako „boží znamení“, jež mají za cíl poukázat na blížící se velkou událost, jež bude znamenat opravdový nástup nového věku – na Den deklarace. Tak se bude nazývat den, kdy se Maitréja veřejně představí celému světu a uvede nový věk spojování, jednoty, sdílení  míru.“ Tolik citace z webu podporující Maitréju.

Varování v Bibli
Co nám Ježíš Kristus v Bibli nechal zapsat?

  • Přijdou falešní Mesiášové – Mat 24,5
  • Před druhým příchodem skutečného Ježíše Krista přijde satan převlečený za Ježíše Krista s řadou zázraků – 2 Tes 2,8 (že by Maitréja?)
  • Skutečný Ježíš Kristus se země při svém druhém příchodu nedotkne
  • Současné problémy světa budou stále častější a intenzivnější (války, hlad, zemětřesení…) – Mat 24,8

V knize Velký spor věků můžeme číst popis této události:

„V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15)“
Viz Velký spor věků str. 625.

Z Písma je zřejmé, že přijde doba plná mocných divů.  I proto můžeme být nesmírně vděční Ježíši Kristu za to, že nás prostřednictvím Bible (svého Slova) dopředu varuje. Bůh jako milující Otec si přeje, abychom mu jako jeho děti důvěřovali. Pokud tak učiníme, nemusíme být svedeni.

Foto: NASA

Předchozí článekUSA pošle vojska do 35 afrických zemí
Další článekNádherná země (video)