Američtí presbyteriáni povolili homosexuálům stát se kazateli

11

Americká presbyteriánská církev po desetiletích diskusí zrušila nařízení, podle kterého nesměla být homosexuálům udělena pravomoc kázat.
Stala se tak čtvrtou protestantskou církví v USA, která udělala tento krok, v němž se podle expertů odráží širší kulturní změny ve společnosti. Diskuse tom, zda má být homosexuálům udělována pravomoc kázat, rozdělovala protestantské církve. Celá zpráva: Deník.cz, nebo  Yahoo! News

 

Poznámka

Ježíš Kristus nás učí, abychom neodsuzovali druhé. Jinak řečeno: Kristovi následovníci mají být pomocí ostatním – tedy i homosexuálům.  Druhou stranou mince je však skutečnost, že Kristovi následovníci by neměli být k hříchu pasivní. Povinností každého živého křesťana je hřích definovat a vymaňovat se z jeho vlivu. Jak sám za sebe, tak POMÁHAT ostatním.

Neměli bychom odsuzovat homosexuály jako jedince, ale je nutné poukázat na to, že homosexualita je hřích! Ale i s tímto hříchem je možné pracovat a prosit Ježíše Krista za odpuštění a pomoc při očištění a změně osobnosti.

V této souvislosti vyvstává otázka, proč tato církev ignoruje Boží zákon, který hovoří jasně?!

Římanům 1:26-27
Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Leviticus 18:22
Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.