Američtí biskupové volají po obnovení významu neděle

85

Ve Washingtonu se 27. října 2012 konalo setkání katolických a pravoslavných duchovních. Výstupem z tohoto setkání je prohlášení, které deklaruje stejný pohled obou skupin na důležitost neděle. Mj. je v něm uvedeno:

„Jako členové konference důrazně vyzýváme duchovenstvo a laiky, aby spolupracovali  v rámci svých komunit na zdůraznění významu neděle pro uctívání a rodinu…

…Znovuobjevení tohoto dne je milost, o kterou musíme prosit. A to nejen proto, abychom  mohli žít požadavky víry naplno, ale také proto, abychom mohli konkrétně reagovat na nejhlubší lidské touhy.“

„Z neděle se stal den menší než den uctívání a rodiny a větší než běžný den. Nakupování, sport a práce vytlačily šanci tento den prožít k uctívání nebo odpočinku v křesťanském smyslu…
…Neděle je více než jen první den v týdnu. V naší víře ji vidíme jako den nového začátku:…“

Celé prohlášení ZDE

Poznámka:
Římsko-katolická církev se také silně zapojuje v projektu „Faith-based & Neighborhood Partnerships“ (volně přeloženo jako Partnerství založené na víře a blízkosti),  který je podporován americkou vládou a Ministerstvem pro pro vnitřní bezpečnost.

Katoličtí biskupové získávají pro své vize vedoucí představitele z jiných denominací s jasným cílem – ovlivnit komunity po celé zemi a získat podporu pro prosazení zákona o volné neděli.

Přátelé, Bůh prostřednictvím svého lidu upozorňuje více jak 100 let na to, že přijde nedělní zákon. Zákon vynucující uctívání neděle. Zákon, který nás bude nutit, abychom přijali autoritu instituce, která tento den ustanovila a prosazuje – papežství.
Bible hovoří i tom, že poslušností tomuto zákonu lidé přijmou znamení papežství/šelmy. Viz Zjevení 13. kapitola.

Neděle je znamením papežské autority, nikoliv biblický sedmý den Bohem určený k uctívání. Papež potvrzuje, že sedmý den týdne je sobota, což jasně vyplývá  i z výše citovaného prohlášení amerických biskupů. Tedy, že neděle je prvním dnem týden.

Ellen White přibližně před sto lety napsala jasná varování. Jak by o tom mohla vědět, pokud by nebyla Božím prorokem?

Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které stejně zachovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich nařízení a podpořil jejich ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří se nepodvolí.“ GC 445.

„Boží slovo učí, že stejná situace potlačování soboty se bude opakovat, až se katolíci a protestanti spojí, aby prosadili neděli.“ GC 578.

Uctíváním neděle člověk přijímá autoritu instituce, která ji ustanovila – tedy Římské církve, papežství. Uctíváním soboty člověk přijímá autoritu Boha Stvořitele, který sobotu pro tento účel ustanovil.

Co Bůh říká o dnu bohoslužby? V který den máme uctívat našeho Boha Stvořitele?

  • 2. Moj 20.8
    Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Mezi křesťany se mnohdy vyskytuje názor, že Boží zákon neplatí. Opravdu neplatí? Platí například přikázání „Nezabiješ“? Platí „Nesesmylníš“? Platí „Nebudeš mít jiného Boha“?

Pokud ano, proč by nemělo platit 4. přikázání o sobotě? Sobota nebyla dána židům. Sobota byla dána při stvoření, stejně jako ostatní přikázání…

Přátelé, zákon Ježíše Krista (desatero) platí stále v plném znění – tedy včetně 4. přikázání o sobotě. Kdyby zákon neplatil, proč by musel Ježíš umřít na kříži?

Předchozí článekLetošní světové počasí bylo plné extrémů, ledovce rekordně tály
Další článekTomský: EU ničí křesťansko-židovské pojetí světa