13. říjen – Den, kdy tisíce lidí viděly zázrak – falešný

68

Na Stream.cz  můžete shlédnout video o zázraku v portugalské Fátimě z 13. října 1917.
Toto je komentář u videa: „V dějinách církve je jen deset událostí, které Vatikán oficiálně uznává jako ověřené zjevení Panny Marie.

Nejstarší z roku 1531 v Mexiku, nejnovější z roku 1973 z Japonska a nejznámější je patrně zjevení čtrnáctileté Bernadettě ve francouzských Lurdách z roku 1858, což z Lurd udělalo možná nejslavnější poutní místo světa.

Mezi těmito událostmi ale má naprosto výjimečné místo situace v portugalské Fátimě z 13. října 1917. Tady totiž nadpřirozený úkaz vyvolaný Pannou Marií nevidělo jedno nebo dvě děti (což je typický rys výše uvedených zjevení), tady zázrak potvrdily tisíce dospělých. Toto je tedy příběh tzv. Fátimského zázraku Slunce a záhadných událostí, které následovaly.“

Video:

http://www.stream.cz/slavnedny/618301-13-rijen-den-kdy-tisice-lidi-videly-zazrak


Poznámka:

Marie musela být úžasnou ženou, které Bůh svěřil výjimečný úkol, ale nikde v Písmu není psáno, že bychom ji měli uctívat. Pouze Bohu náleží čest a díky! A pouze Pán Ježíš Kristus je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem!
Marie není mezi živými a čeká na vzkříšení spolu s ostatními věřícími.

Mariánský kult pronikl do křesťanství z pohanských náboženstev a není podložen Božím slovem. Je to tedy práce nepřítele, satana, který tak svádí mnoho lidí od jediného prostředníka – Spasitele, Pána Ježíše Krista.

Někdo může namítnout, že se to nevylučuje, že věří v prostřednickou roli Marie, ale také Ježíše Krista. Pro spásu je potřebný vztah s Ježíšem Kristem. Pokud se však budeme modlit ke komukoliv jinému, budeme uctívat kohokoliv jiného, může nás to stát věčný život. Sám Pán Ježíš říká: „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)

Kdo se to tedy zjevuje?
Tyto zázraky se skutečně dějí a bude jich stále více, ale jejich autorem je satan a jeho padlí andělé, kteří se tak snaží oklamat věřící. A Bible říká, že satan se zjevuje jako anděl světla a že v době před druhým příchodem se mnozí nechají oklamat.

Jedinou šancí, jak rozeznat podvody, je upřímné studium Božího slova. Pán nám ho ve své lásce dal, abychom se uměli orientovat a nedali se svést. Zda chceme, nebo nechceme, však záleží pouze na nás…

Jedině Ježíš Kristus je Spasitel a Prostředník a pouze Jemu náleží úcta!

 • Římanům 7:25 
  Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.
 • Jan 14:6 
  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
 • 1 Timoteovi 2:5 
  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Po smrti nic není

 • Kazatel 9:10 
  Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

Nenechte se oklamat

 • Matouš 24:3-4 
  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.

Vztah s Ježíšem Kristem je pro spásu nutný!

 • Matouš 7:21 -23
  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´
Předchozí článekOkultní symboly 5 – Blesk
Další článekKřesťanští lídři plánují ekumenickou budoucnost v Indonésii